Formulier insluiten op pagina

Dit artikel gaat verder onder de instructievideo

Om het formulier in te sluiten op een pagina, gebruiken we een shortcode. Deze ziet er als volgt uit:

ID: Zoek het ID op van het gewenste formulier. Dit staat in het formulierenoverzicht. Vervang het nummer met het juiste ID
Title: Zet hier ’true’ neer als je de formuliertitel ook wilt insluiten
Description: Zet hier ’true’ neer als je de formulieromschrijving ook wilt insluiten

Tip! Plaats het formulier in de widget ‘Tekst’ en schakel ‘Automatisch paragrafen toevoegen’ uit.