Instellingen

Instellingen

De belangrijkste instellingen voor de website-beheerder staan bij ‘Instellingen’ > ‘Meldingen’

De beheerdersmelding is de melding die wordt verzonden naar de site-eigenaar. Let op! Hier moet het e-mailadres worden ingevuld.