Overzicht van alle actieve vertalingen

TIP: Bekijk alle vertalingen

Je kunt eenvoudig en snel zien welke pagina’s vertaald zijn. Ga naar ‘Pagina’s Beheren’. Bovenin kun je sorteren op taal. De taal die geselecteerd is, is ook de taal waarin de pagina’s bewerkt gaan worden.

In bovenstaand overzicht kun je bijvoorbeeld zien dat er 36 Nederlandse pagina’s zijn, en 33 Engelse pagina’s. Het kan voorkomen dat het aantal niet hetzelfde is, afhankelijk van de inhoud. In het voorbeeld hierboven zijn de pagina’s met verslag-overzichten bijvoorbeeld niet vertaald, aangezien verslagen enkel in het Nederlands zijn geschreven.

Bekijk alle pagina’s op de site:
Selecteer ‘alle talen’.

Nu kun je zien of een pagina wel/geen vertalingen heeft en deze eventueel toevoegen of wijzigen.